C. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою

Предыдущая12345678910111213141516Следующая

D. Діяльність направлена на досягнення поставленої цілі

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування; зовнішній (формальний) рівень взаєморозуміння

46. На шляху до взаєморозуміння інколи можуть виникати бар’єри, а саме:

A. * Все перелічене є вірним

B. Відсутній зворотній зв’язок під час спілкування

C. Хвилювання, пов’язане з бажанням людини щоб її зрозуміли

D. Моральні установки

E. Психологічні установки

47. Рефлексія є одним із механізмів взаєморозуміння, який означає:

A. * Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера

C. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень

D. Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної

E. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування

48. Децентралізація є одним із механізмів взаєморозуміння, який означає:

A. * Зміна позицій суб’єкта внаслідок порівняння та інтеграції її з позиціями, що відрізняються від власної

B. Уподібнення себе іншому; люди будують свою поведінку відповідно до позиції партнера

C. Взаємопогоджені оцінки ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування

D. Коли одна людина намагається зрозуміти іншу, взяти до уваги позицію співрозмовника, поспівчувати йому, але діятиме відповідно до своїх уявлень

E. Усвідомлення індивідом чи групою того, як на справді сприймають і оцінюють інші індивіди чи групи

49. Міжнародною лікарською спільнотою „Женевська клятва” лікаря була прийнята у :

A. * 1949р

B. 1940р

C. 1955р

D. 1950р

E. 1945р

50. Перший „Аптекарський статут”, у якому були сформульовані вимоги до працівників аптек, був прийнятий у:

A. *1789 р

B. 1800 р

C. 1790 р

D. 1870 р

E. 1979 р

51. У соціальній психології спільна діяльність це:

A. * Організована система активності індивідів, що цілеспрямовано взаємодіють з метою створення об’єктів матеріальної та духовної культури

B. Система, створена з декількох людей, кожен з яких виконує свою функцію, не взаємодіючи між собою

C. Діяльність направлена на досягнення поставленої ціліD. Це процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів одне на одного, який породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок

E. Робота групи людей, яка базується на власних доробках кожного, без обміну інформацією, думками, почуттями

52. Взаємодія двох суб'єктів, що спілкуються мають назву:

A. * Діада

B. Групова взаємодія

C. Суб’єктно-групова взаємодія

D. Тріумвірат

E. Міжгрупова взаємодія

53. Коли багато суб'єктів взаємодіють у групі, то їх взаємодія має назву:

A. * Групова взаємодія

B. Діада

C. Суб’єктно-групова взаємодія

D. Тріумвірат

E. Міжгрупова взаємодія

54. До кодексу честі керівника можуть входити вимоги:

A. * Ставитись до підлеглих з повагою,уважно вислуховувати підлеглих

B. Консультуватись з підлеглими щодо оцінки роботи їхнього колеги


0005649918827932.html
0005674116308866.html
    PR.RU™