Тема 6. Системи зв'язку, телекомунікацій, охоронної та протипожежної сигналізації

Предыдущая78910111213141516171819202122Следующая

План

1. Системи зв’язку у готельно-ресторанних комплексах.

2. Системи охоронної сигналізації.

3. Системи протипожежної сигналізації.

Системи зв’язку у готельно-ресторанних комплексах.

Для забезпечення ефективного функціонування торговельного підприємства використовуються різні засоби зв’язку.


Телефонний звязок

Забезпечення якісного і ефективного телефонного звязку в сучасних готельних комплексах можливе з застосуванням власних автоматичних станцій, в т.ч., а також цифрових АТС. Мини-АТС - это специализированный компьютер, в который заводятся внешние телефонные линии и от которого отходят линии внутренней связи.

Міні-АТС – це спеціалізований комп'ютер, в який заводяться зовнішні телефонні лінії і від якого відходять лінії внутрішнього зв'язку.Подключение непосредственно к городской телефонной сети большого количества абонентов, компактно расположенных (обычно в пределах одного или нескольких зданий) и разговаривающих преимущественно между собой, оказывается слишком дорогим удовольствием: необходимо прокладывать очень большое количество линий от ближайшей АТС.

Підключення безпосередньо до міської телефонної мережі великої кількості абонентів, компактно розташованих (зазвичай в межах одного або декількох будинків) і розмовляють переважно між собою, виявляється занадто дорогим задоволенням: потрібно прокладати дуже велика кількість ліній від найближчої АТС. Гораздо дешевле установить мини-АТС , подключив к ней всех этих абонентов, а саму эту мини-АТС связать с городской сетью сравнительно небольшим числом линий (рис. 1.8). Набагато дешевше встановити міні-АТС, підключивши до неї всіх цих абонентів, а саму цю міні-АТС пов'язати з міською мережею порівняно невеликим числом ліній.

Сучасні міні АТС відрізняються високою якістю і надійністю, простотою установки і програмування (зазвичай, більшість сучасних АТС програмують за допомогою програмного забезпечення Windows), можливістю віддаленого адміністрування (через модемне з'єднання або інтернет), легкістю користування, підтримкою однієї, двох чи більше мов на дисплеях системних телефонів тощо.

Міні-АТС зберігає наступну інформацію про виклик: дата, час, номер внутрішнього абонента, номер зовнішньої лінії, набраний номер, тривалість і приблизна вартість розмови (на підставі введеної в пам'ять станції тарифної інформації).

Завдання, з якими легко справляється міні-АТС, можна розділити на дві групи:

Можно некоторым сотрудникам запретить выход на межгород с их телефонов, а если он разрешен, то программа учета стоимости точно зафиксирует кто, когда, во сколько, куда звонил и сколько времени разговаривал. Можна деяким співробітникам заборонити вихід на міжмісто з їхніх телефонів, а якщо він дозволений, то програма обліку вартості точно зафіксує хто, коли, у скільки, куди дзвонив і скільки часу розмовляв.Если Вы уходите со своего рабочего места, а ждете важного звонка, Вы можете сделать переадресацию всех звонков на то место, куда направляетесь. Якщо абонент не писутній на своєму робочому місці, є можливість зробити переадресацію всіх дзвінків на те місце, де перебуває. Ни один звонок не будет потерян.

Можно проводить совещание по телефону с несколькими сотрудниками одновременно (конференцсвязь) не только внутри офиса, но с несколькими абонентами из города. Можна проводити нараду по телефону з кількома співробітниками одночасно (конференцзв'язок) не тільки всередині офісу, але з кількома абонентами з міста.

Из дополнительных возможностей стоит отметить систему персональных почтовых ящиков или «голосовую почту». З додаткових можливостей варто відзначити систему персональних поштових скриньок або «голосову пошту». Наглядно это можно себе представить, как систему автоответчиков, персонально привязанных к внутренним пользователям. Наочно це можна собі уявити, як систему автовідповідачів, персонально прив'язаних до внутрішніх користувачів. Т.е. Тобто при отсутствии того или иного абонента сообщение можно оставлять в его персональном почтовом ящике и быть уверенным, что оно дойдет до конкретного адресата. при відсутності того чи іншого абонента повідомлення можна залишати в його персональній поштовій скриньці і бути впевненим, що воно дійде до конкретного адресата. Таким образом, использование внутренней АТС существенно расширяет возможности Вашего телефонного аппарата.

Цифровые АТС Цифрові АТС дозволяють Возможности и значение современных офисных АТС достаточно широки.забезпечити надійний зв'язок з партнерами в інших містах і за кордоном; кардинально поліпшити якість обслуговування клієнтів; впорядкувати роботу будь-якої організації; підключитися до глобальних інформаційних мереж або побудувати власну мережу підприємства та його філій для При построении системы связи среднего (более 100 сотрудников) или крупного (более 1000 сотрудников) предприятия на Ваше решение в пользу цифровой АТС могут повлиять следующие соображения:середнього (більше 100 співробітників) або великого (більше 1000 співробітників) підприємства цифровая станция может стать универсальным решением для построения единой (телефонной и информационной) сети связи предприятия цифрова станція може стати універсальним рішенням для побудови єдиної (телефонної та інформаційної) мережі зв'язку підприємства.

Цифрові АЕС надаютьцифровая телефонная станция даст возможность подключения линий коммерческих операторов связи, обеспечивающих более низкие тарифы, качественный и разнообразный сервис можливість підключення ліній комерційних операторів зв'язку, які забезпечують більш низькі тарифи, якісний і різноманітний сервіс;при наличии выбора маршрута телефонного вызова через различных операторов связи, цифровая телефонная станция определит оптимальный по стоимости или качеству за наявності вибору маршруту телефонного виклику через різних операторів зв'язку, цифрова телефонна станція визначить оптимальний за вартістю або якості; цифровая телефонная станция позволит ограничить число физических линий, обеспечив многоканальный стык с городской телефонной сетью (например, по линии E1) цифрова телефонна станція дозволить обмежити кількість фізичних ліній, забезпечивши багатоканальне стикування з міською телефонною мережею.

на базе цифровых телефонных станций предусмотрена возможность создания автоматизированных информационных системНа базі цифрових телефонних станцій передбачена можливість створення автоматизованих інформаційних систем.


0006985510217326.html
0007047990042465.html
    PR.RU™